Семантички web

Увод: структура, синтакса и семантика. Потреба за семантиком на webu. Мета-програмирање: Мета-подаци; XML шема; XSLT; RDF. Семантика: семантика и знање; онтологије; логике; закључивање; моделовање домена; контекст. Дистрибуирано знање: класификација; протоколи засновани на знању. Технологије: алати за рад са онтологијама; програмски пакети (API) за рад са онтологијама; OWL. Методологије: методологије за инжењеринг онтологија; методологије за увођење система управљања знањем; методологије развоја семантичких система. Семантички системи: семантички web сервиси, семантички web портали, семантички Wiki, семантички мулти-агентни системи,  семантички web браузери. Примене: биоинформатика, системи за управљање документима, претраживање информација, итд.