Математичка анализа

Увод у анализу. Низови и скупови реалних бројева. Функције: граничне вредности и непрекидност. Диференцијални рачун. Интегрални рачун. Редови. Диференцијалне једначине.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079