Објектно оријентисано програмирање

Увод у објектно оријентисану парадигму и програмски језик Java (основни појмови: објекат, метод, порука, класа, наслеђивање). Једноставни типови података, променљиве, изрази, додељивање вредности. Рад са методима, пренос параметара. Поткласе и наслеђивање. Контролне структуре (гранање и итерација). Рекурзија; однос: рекурзија-итерација; примена рекурзије. Коришћење графичког корисничког интерфејса у аплетима. Модификатори, интерфејси и изузеци. Улаз и излаз у програмском језику Java. Рад са нитима и анимација у аплетима. Рад са компонентама у оквиру графичког корисничког интерфејса. Апстрактне структуре података: имплементација класичних структура података (листе, стекови, редови, графови, стабла, …) коришћењем програмског језика Java. Примена алгоритамских техника на проблеме претраживања и сортирања са нагласком на оцени сложености и формалном тестирању. Моделовање. Карактеристике UML-а и UML дијаграми. Употреба софтверских алата. Увод у софтверско инжењерство: развој апликација средње величине у тиму са нагласком на ефикасности.