Основи рачунарских система

Увод у рачунаре и рачунарске системе. Досадашњи развој и трендови у рачунарству. Хардвер архитектура рачунара и рачунарских система. Основни софтвер рачунара и рачунарских система. Напредне организације рачунара. Наменски рачунарски системи. Основи процене перформансе рачунара.