Алгоритми и структуре података

Линеарне структуре. Низови. Листе. Стекови. Редови чекања. Нелинеарне структуре. Стабла: бинарна стабла, минимизација дужине пута, обилазак стабла. Повезана стабла. Графови. Начини представљања, обилазак графа по ширини и по дубини, обухватна стабла и минимална обухватна стабла, одређивање достижности и најкраћих растојања, максимизација протока, одређивање тополошког поретка и критичног пута. Претраживање. Основни метод и побољшања. Стабло бинарног претраживања, AVL стабла, оптимално стабло. Стабло м-арног претраживања. B, B* и B стабла, стабла дигиталног претраживања. Хеширање. Хеш функције, разрешавање колизија, спољашње хеширање. Сортирање. Сортирање поређењем - методи уметања, селекције, замене, методи линеарне сложености. Алгоритми сортирања временске сложености O(N log N). Доња граница сложености сортирања.