Дизајн софтвера

Основни појмови конструкције софтвера. Архитектура софтвера, објекти, шаблони, оквири и апликације. Метафоре за боље разумевање развоја софтвера. Програмерске конвенције. Основни концепти дизајна софтвера и израда спецификације дизајна уз ослонац на објекно моделовање. Статичко и динамичко моделовање софтвера (класе, интерфејси, дијаграми секвенци, дијаграми активности, пакети, распоређеност). Избор програмског језика. Стандардизација визуалних и функционалних карактеристика софтвера. Основне поставке квалитетне конструкције софтвера и избор метода, техника и алата за конструкцију софтвера. Тестирање на нивоу класа, unit-а, модула, функција. Израда тест сценарија. Руковање изузецима. Моделовање и имплементација механизама заштите и очувања интегритета. Структура програмског кода, макрои и inline рутине, template-библиотеке, примена рекурзије, динамичко генерисање кода. Кооперативни развој софтвера и тимски рад.