Сигнали и системи

Појам, подела и основне особине аналогних и дигиталних сигнала. Појам, подела и основне особине аналогних и дигиталних система. Фреквенцијски опис сигнала и система. Сигнали и системи у комплексном s-домену. Сигнали и системи у комплексном z-домену. Дискретизација и реконструкција аналогних сигнала. Дискретизација система.