Оперативни системи

Улога и циљ оперативног система. Основни принципи. Апстракције, процеси, ресурси. Конкурентност. Диспечинг и пребацивање контекста. Обрада прекида у конкурентном окружењу. Узајамно искључивање. Откривање и превенција узајамног блокирања. Семафори, монитори, условне променљиве, рандевуи. Синхронизација и мултипроцесорска решења. Распоређивање процеса. Управљање меморијом. Преклапање, замена и партиционисање. Страничење и сегментација. Кеширање. Управљање уређајима. Карактеристике серијских и паралелних уређаја. Директан приступ меморији. Безбедност и заштита система. Модели заштите. Заштита меморије. Системи датотека. Садржај и структура директоријума. Именовање, претраживање, контрола приступа и стратегије прављења резервних копија. Виртуелни и меморијски систем датотека. Монтирање система датотека. Уграђени системи и рад у реалном времену. Толеранција на отказе. Примери.