Дигиталне комуникације

Увод у дигиталне комуникације. Сигнали и спектри. Дигитализација аналогних сигнала. Одабирање и квантизација. Дигитални пренос у основном опсегу. Импулсна кодна модулација. Пријемник са прилагођеним филтром. Корелациони пријемник. Детекција дигиталних сигнала у присуству AWGN. Вероватноћа грешке. Интерференција симбола. Nyquistova теорема. Уобличавање импулса и еквализација. Концепт простора сигнала, ортогонални сигнали. Дигиталне модулације у транспонованом опсегу (ASK, PSK, FSK). Кохерентна и некохерентна детекција. Детекција сигнала у каналима са AWGN. Средња вероватноћа грешке по симболу. Вероватноћа грешке за различите модулационе поступке. Спектрално ефикасне модулације. Пренос у проширеном спектру. Директна секвенца. Фреквенцијско скакање. Технике вишеструког приступа (TDMA, FDMA, CDMA).