Системи у реалном времену

Концепт времена. Постизање предвидивости. Временска ограничења. Ограничење претхођења. Ограничења ресурса. Проблем распоређивања. Распоређивање апериодичних таскова. Џексонов алгоритам. Хорнов алгоритам. Распоређивање без истискивања. Братлијев алгоритам. Спринг алгоритам. Распоређивање са ограничењем претхођења. Распоређивање периодичних таскова. Циклично распоређивање. Распоређивање монотоним темпом (RM). Earliest Deadline First (EDF). Deadline Monotonic. EDF са ограниченим роковима. Сервери са фиксним приоритетом. Позадинско распоређивање. Сервер са пропитивањем. Сервер са одлагањем. Размена приоритета. Спорадични сервер. Slack Stealing. Сервери са динамичким приоритетом. Сервер са разменом динамичких приоритета. Динамички спорадични сервер. Сервер са тоталним опсегом. Earliest Deadline Late сервер. Побољшани сервер са разменом приоритета. Сервер са константним опсегом. Протоколи за приступ ресурсима. Инверзија приоритета. Протокол без истискивања. Highest Locker Priority протокол. Протокол са наслеђивањем приоритета. Протокол са горњом границом приоритета. Политика стек ресурса. Распоређивање са ограниченим истискивањем. Праг истискивања. Одложено истискивање. Растављање таскова. Избор тачака истискивања. Управљање преоптерећењем. Руковање апериодичним преоптерећењем. Прекорачења. Перманентна преоптерећења. FreeRTOS - анализа програма и имплементација неких алгоритама.