Пројектовање рачунарских система

Увод у инжењерство рачунарских система. Извори комплексности и методологије пројектовања. Концепт система, подсистема, потреба интердисциплинарног приступа. Увод у пројектовање рачунарских система. Извори комплексности и методологије пројектовања. Структура рачунарског система. Анализа елемената система. Типови и подела система. Утицај информационих технологија на пројектовање система и стратегије развоја. Врсте система и њихово коришћење. Развој система (ин-хаусе апликације, софтверски пакети, Интернет-базиране апликације). Компоненте система (хардвер, софтвер, подаци, процеси и ресурси). Анализа Информација. Подаци и критичне апликације. Имплементација и брзи развој апликација. Улога стандарда и документације. Тестирање и одржавање. Тест планови. Подела система (Ентерприсе системи, Трансакциони системи, Пословни системи, Системи за управљање информацијама, Продукциони системи). Алати за развој система (пословни модел, модел захтева, модел података, објектни модел, мрежни одел, модел процеса). Методе за развој и пројектовање система. Анализа система. Принципи пројектовање система (животни век развоја система СДЛЦ (Сyстемс Девелопмент Лифе Цyцле)). Планирање (поставка пројекта, управљање пројектом). Анализа ( анализа, стратегија, захтеви, скупљање информација, предлог). Пројектовање (пројектовање, стратегија, архитектура, база података, спецификација параметра, програмски алати). Имплементација система (пројекат, инсталација, подршка). Методологије за пројектовање и развој система. Дефиниција. Методологије базиране на процесима. Методологије базиране на подацима. Објектно орјентисане методологије. Категорије методологија за развој система. Категорија И (Структурно пројектовање, Wатерфалл развој, Паралелни развој). Категорија ИИ ( Брзи развој апликација, Развој по фазама, Методологија базирана на прототипу, Тхроwаwаy прототип). Категорија ИИИ (Аглие развој, Екстремно програмирање). Критеријуми за избор методологије ( технички, пословни, аналитички, интерперсонални, менаџмент, етички). Анализа комплексности ситема. Поузданост система. Организација пројекта. Дефинисање рола. Цасе Студy анализе система. Пројектовање вирутелног система. Групни и индидиуални рад.