Рачунарске мреже великих система

Увод: Преглед основних концепата умрежавања рачунара. Широкопојасне рачунарске мреже, дефиниције, економски аспекти. Јавна телефонска мрежа PSTN. ISDN. xDSL. FrameRelay. ATM. Оптичке телекомуникације: SDH/SONET, WDM, FTTH. MetroEthernet. MPLS. Рутирање у рачунарским мрежама великих система: Routing: Exterior Gateway Protocols: EGP, BGP, CIDR. Инжењеринг саобраћаја у рачунарским мрежама, квалитет сервиса QoS. Интернет телефонија, VoIP. TriplePlay, IPTV. Управљање рачунарским мрежама великих система.