Практичне технике рутирања

Основни мрежни речник, компоненте и концепти. Теорија и рад комутираних мрежа. TCP/IP мрежно адресирање и рутирање. IP подмреже. Local Area (LAN), Wide Area (WAN) и Remote Access сервиси. Напредна мрежна теорија - Virtual Private Networks (VPN),  Content  Delivery Networks (CDN),  Intranet,  Extranet  и бежичне мреже.  Увод у Cisco Internet  Operating System (IOS). Иницијална конфигурација Cisco Catalyst комутатора и рутера. Управљање мрежом коришћењем Cisco Discovery Protocola (CDP), Telnetа и Trivial FTP-a (TFTP). Повезивање мрежа преко TCP/IP. Опасности редундантног комутирања. Spanning Tree протокол. Концепти VLAN-ова и trunkingа. Distance Vector Routing протоколи. Link State Routing протоколи. Теорија и конфигурисање RIP-а. Како ради IGRP. Упоређивање IGRP-а и EIGRP-а. Како ради OSPF. Како користити VLSM. Начини коришћења приступних листи. Конфигурисање NAT-а и PAT-а. Point-to-Point серијска енкапсулација. Конфигурисање PPP-а, CHAP-а и PAP-а. Успостављање Frame Relay конекција. Извршавање ISDN позива. Разлике између BRI-а и PRI-а. Конфигурисање DDR преко ISDN BRI-а.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079