Моделовање и симулација

Увод у моделовање и симулацију, методологија рачунарске симулације, статистички основи симулације, основи моделовања, испитивање система, програмирање модела у симулационом језику специјалне намене GPSS.