Безбедност мрежа

Оцењивање и третирање безбедносних ризика. Политика безбедности. Физичка безбедност. Трендови у заштити рачунарских мрежа. Потенцијални напади. Могући начини одбране. Технологије заштите. Стандардни криптографски алгоритми (симетрични DES, IDEA, асиметрични RSA). Дигитални потпис. Дигитална енвелопа. PKCS стандарди. Вишеслојна архитектура заштите. Заштита на апликационом нивоу. S/MIME протокол. Заштита Web трансакција. Токени, смарт картице и биометрика. Заштита на транспортном нивоу. SSH, SSL, TLS, WTLS протоколи. Заштита на мрежном нивоу. IPSec. Аутентикациони протоколи удаљеног приступа. PPTP и L2TP протоколи. VPN. Керберос. Firewall уређаји. Вишеструка firewall архитектура. Сигурност бежичних 802.x мрежа. Smart картице. HSM уређаји. Софтверска и хардверска решења заштите. PKI системи. Дигитални сертификати. Компоненте PKI система. CA. RA.

модафинил