Увод у роботику

Класификација роботских система по разним критеријумима. Однос аутоматизације и аутономности робота. Телеоперације. Однос роботских система и система заснованих на агенту. Савремене роботске парадигме. Утицаји роботике на развој савременог рачунарства.  Примене. Неки основни правци могућег будућег развоја вештачко интелигентне роботике.