Бежичне и мобилне комуникације

Преглед и историјат бежичних и мобилних комуникационих система. Основни принципи и технологије. Друга генерација (2G) ћелијских система. Трећа генерација (3G) ћелијских система. Фреквенцијско планирање и „handoff“ стратегије. Истоканална и суседно канална интерференција. Trunking системи. Дељење ћелија. Капацитет ћелијских система. Простирање радио таласа и основни механизми простирања. Предикција електричног поља. Практичне технике процене пропагационих губитака. Пропагациони модели у спољашњој средини. Пропагациони модели у унутрашњости објекта. Основе 4G ћелијских система. Основе MIMO система и OFDM технике преноса.