Управљање пројектима

1) Управљање областима (границама) одговорности на пројекту (опис производа и резултата реализације IT пројеката, уговорне обавезе и испоруке, места и критеријуми доношења одлука, стандарди, процедуре, елементи и извори кризе управљања IT пројектима, елементи софтверске кризе, нових информационих и телекомуникационих технологија);

2) Управљање роковима (идентификација минималног, максималног и највероватнијег трајања послова и активности, густина вероватноће расподеле трајања, редослед тока извшавања, критични пут, Гантов дијаграм, PERT дијаграм, Бајесова мрежа);

3) Управљање трошковима (декомпозиција пројекта на послове и активности, класе софтверских пројеката, метрика за оцену величине и сложености софтвера, модели естимације трошкова пројектовања софтвера, фактори цене софтвера тј. LOC, FP, McCabe и COCOMO модели, софтверска једначина));

4) Управљање квалитетом (вишедимензионалност квалитета софтвера, ограничења у процесу обезбеђења и контроле квалитета софтвера, фактори, критеријуми и метрика квалитета софтвера, софтверске грешке, технике тестирања софтвера, брзина генерисања грешака и ефиксаност детекције и корекције по фазама развоја софтвера, мерење квалитета софтвера по Kepner-Tregor, Cologne, Polarity методи као и методи тежинских фактора);

5) Управљање људским ресурсима (избор чланова тимова, композиција и изградња тимова, обука, усавршавање, мерење ефикасности тј. продуктивности чланова тимова);

6) Управљање ризицима (идентификација ризика анализа вероватноће ризика, процена ефекта ризика, технике ублажавања, превенције и избегавања ризика, метрика ефикасности управљања ризицима);

7) Управљање информацијама (комуникација) на пројекту (критеријум за оцену квалитета информација, прикупљање, архивирање тј. генерисање базе података, софтверски алати заштите информација, медија);

8) Управљање логистичком подршком на пројекту (уговарање набавки, праћење испорука, квалитет испорука, комерцијални део логистике на пројекту) и

9) Интегрално управљање (израда планова, тока реализације послова, управљање изменама, софтверски и информациони алати).