Сигурни и критични системи

Увод у критичне и сигурносне системе. Анализа хазарда. Анализа ризика. Развој критичних и сигурносних система. Толеранција неисправности.  Поузданост система. Хардвер и софтвер критичних и сигурносних система. Верификација, валидација, испитивање, квалитет и сертификација.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079