Технологије комутирања

Имплементирање комутатора у мрежи. Композитни мрежни модел. Конфигурисање VLAN-ова и VTP-а. Пропагирање VLAN информација VTP-ом.  Управљање редундантним линковима преко Spanning Tree протокола. Побољшања Spanning Tree протокола. Имплементирање вишеслојног комутирања у мрежи. Подизање InterVLAN рутинга. Побољшавање перформанси IP рутирања преко вишеслојног комутирања. Побољшавање доступности на вишеслојним комутираним мрежама. Имплементирање HSRP-a ради рутирања толерантног на отказе. Cisco AVVID сервиси и апликације. Управљање великим broadcast-ima преко IP multicast-а. Имплементирање QoS-а у вишеслојној комутираној мрежи. Коришћење QoS-а да би се задовољили сервисни нивои захтевани од стране апликација. Обезбеђивање вишеслојне мреже и елиминисање нежељеног саобраћаја. Оптимизација вишеслојних мрежа. Ширење кампуса коришћењем Metropolitan Ethernet-а.