Дигитална обрада сигнала

Увод у обраду сигнала: аналогни системи као филтри, преглед и ревизија фреквенцијских особина сигнала и система, примена трансформација. Појам и примена дискретне Fourier-ове трансформације и FFT у дигиталној обради сигнала. Аналогни дизајн филтара и дискретизација у рекурзивне дигиталне филтре. Нерекурзивни дигитални филтри: особине и методе пројектовања. Примене дигиталне обраде сигнала у аудио, видео, рачунарској и телекомуникационој индустрији.