Наменски рачунарски системи

Поређење наменских рачунарских система и других рачунарских система. Архитектура  наменских рачунарских система. CPU у контексту комплетног система са I/O и меморијом. CPU фамилије коришћене у микроконтролерима. Јединице управљања меморијом.  Меморијске хијерархије и кеш меморије.  Пројектовање меморијског система и како он утиче на пројектовање програма и карактеристике целог система.  Употреба мултипроцесора у уграђеним системима.  Утицај  више процесора на карактеристике, напајање енергијом и трошкове. Разумевање основних техника пројектовања. Хардверско/софтверске целине за системе са једном магистралом. Генералније архитектуре. FPGA платформа као мултипроцесор. Размена између CPU и фиксно повезане логике код мултипроцесора. Умрежени уграђени системи. Пример умрежених уграђених система: аутомобили, фабрички аутоматизациони системи. Анализе перформанси мрежа. Системи са уграђеним интернетом. Интерфејси и системи са аналогним и дигиталним сигналима. Дигитално аналогна конверзија. Аналогно дигитална конверзија. Дигитална обрада сигнала и рад у реалном времену. Софтверска подршка за рад у реалном времену. Оперативни системи за уграђене системе. Развојна окружења за уграђене системе. Кроскомпајлери, симулатори и емулатори. Логички анализатори. Алати управљања софтвером. Алати управљања пројектом. Извори грешака у уграђеним системима. Транзијентни и перманентни откази у хардверу. Извори грешака који потичу из софтвера. Улога верификације у пројектовању поузданог система. Технике у пројектовању толерантних система. Рачунари са малом потрошњом енергије. Извори енергије. Функционисање јединице управљања. Потрошња енергије меморијског система. Управљање напајањем на системском нивоу.