Конкурентни и дистрибуирани системи

Увод.  Терминологија и класификација.  Узајамно искључивање.  Конкурентни објекти.  Конкурентност и коректност.  Модели конзистентности. Услови за прогрес. Spin-Lock. Test-and-Set (TAS). TTAS. Експоненцијални Backoff. CLH i MSC Queue Lock. Композитни кључ. Кластери и хијерархијски кључеви. Монитори. Семафори. Баријере. Баријере са променом парности. Баријере са комбинационим и статичким стаблом. Баријере са детекцијом завршетка. Трансакциона меморија. Трансакције и атомичност. Софтверска и хардверска трансакциона меморија. Мултипроцесорско распоређивање. Расподела оптерећења. Дефиниција дистрибуираних система. Хардверски и софтверски концепти. Комуникације. Позив удаљених процедура. Позив удаљених метода. Комуникације порукама. Миграција кода. Софтверски агенти. Временска синхронизација. Логичко време. Глобално стање и snapshot алгоритми. Дистрибуирано узајамно искључивање. Дистрибуиране трансакције.