Интелигентни системи

Увод у вештачку интелигенцију. Традиционална вештачка интелигенција. Појам агента. Претраживање и хеуристике и везе са игрицама. Представљање знања и поступци аутоматског расуђивања. Експертски системи. Третирање неизвесности у знању и приближно расуђивање. Увод у обучавање. Увод у неуралне мреже. Основи роботике. Семантички Web. Онтологије.