Управљање информацијама

Информациони системи у организацији и пословању. Функционално моделирање. Информационо моделирање. Објектно моделирање. Управљање подацима и организација података. Физичка организација података. Системи датотека. Модели података. Основни појмови у релационом моделу података. Системи за управљање базама података. Развој информационих система. Управљање развојем информационих система и обезбеђење квалитета у процесу развоја информационих система. Безбедност података. Примена стандарда 27001:2005.

антибиотик