Геометријски алгоритми

Представљање геометријских објеката. Проблем одређивања пресека n дужи. Проблем одређивања најближег пара тачака међу н тачака. Конвексни омотач у 2D (Jarvis-ov, Graham-ov, Chan-ov, divide-and-conquer, quick-hull и рандомизирани алгоритам). Планарни графови и двоструко повезане листе ивица. Конвексни омотач у 3D: (gift-wrapping и инкрементални алгоритам). Триангулација полигона. Воронови дијаграми.

габапентин