Софтверске компоненте

Развој софтвера заснован на компонентама. Појам софтверске компоненте. Особина reusability. Модуларност софтвера. Софтверске компоненте у прогармском језику Јава. Спецификација и имплементација софтверске компоненте. Алати за паковање и повезивање софтверских компоненти (build tools). Проблеми са повезивањем компоненти (dependency hell). Софтверске лиценце. Управљање верзијама софтверских компоненти. OSGi - стандард за имплементацију модуларних Јава апликација. Компонентни модели за развој софтвера - преглед технологија. Сервисно - оријентисана софтверска архитектура. Микросервиси.