Криптографија

Студенти се упознају са предметом изучавања криптографије. Даје се кратак преглед знања везаних за теорију бројева. Приказују се најпознатији алгоритми за факторизацију великих бројева и најпознатији алгоритми за проверу да ли је неки велики број прост. Приказује се неколико најпознатијих класичних криптосистема. Дају се основне карактеристике криптосистема са симетричним и асиметричним кључем и описује неколико представника криптосистема са симетричним и асиметричним кључем. Уводи се појам хеш функције. Приказују се најпознатији алгоритми за дигитални потпис. Описују се поступци за размену кључа.