Паралелни алгоритми

Паралелни модели рачунара: локална меморија, дељена меморија, ток података и систолички низови. Топологије мрежа узајамних веза вишепроцесорских система: меш, пирамида, меш стабала, хиперкоцка. Мере паралелне комплексности и технике за анализирање алгоритама. Дизајн паралелних алгоритама за машине са дељеном меморијом (PRAM рачунари). Паралелне структуре података; аутоматска паралелизација секвенцијалних програма; комуникација, синхронизација и грануларност. Дизајн и анализа паралелних алгоритама за разне проблеме у које спадају: основна аритметика, избор м-тог највећег елемента, претраживање, сортирање, спајање, матричне операције, најкраћи пут, минимално покривајуће стабло, распоређивање оптерећења, рутирање. Теорија комплексности за паралелне алгоритме. Методи формалне спецификације за паралелне системе. Верификација паралелних и дистрибуираних система. Синхронизација; узајамно искључивање. Алгоритми за дифузно емитовање. Откривање завршетка рада и мртве петље; синхронизација времена.