Web програмирање

Преглед HTML тагова, основе JavaScript-a и CSS. Писање DHTML страница. Конкурентно и мрежно програмирање у програмском језику Java. HTTP протокол. Сервлети, праћење сесије, пренос параметара, upload датотека. JSP, MVC design pattern. Писање нових JSP тагова. Употреба Expression Language. JSTL.