Генетски алгоритми

Преглед метода оптимизације. Елементи бинарних GA: кодирање и декодирање, популација, селекција, парење, мутација, конвергенција алгоритма. Континуални GA. Основне примене. Оптимизација вишеструких циљева. Хибридни GA. Избор параметара GA. Паралелни GA. Примена на проблем трговачког путника. Примена у декодирању. Друге примене.