Интегрисани информациони системи

Концепт, структура и технолошке основе интегрисаног информационог система. Пословне функције, процеси и интегритет података. Мањи, локални понуђачи (приступ, предности и мане решења, организација рада у развојном тиму). Open-source понуда. Глобални понуђачи (Microsoft Dynamics, SAP, Oracle EBS). Технике структурне систем анализе (снимање стања, дијаграми процеса, миниспецификације, речник података). Релационо моделовање података. Увођење интегрисаног информационог система (правило реда величине, очекивања од решења у зависности од функције у организацији). Модели сарадње на развоју интегрисаног информационог система (insourcing, outsourcing). Финансијски софтвер (концепт двојног рачуноводства, главна књига, аналитике, микроекономски показатељи). Софтвер за управљање ланцима снабдевања (документи у циклусу набавке, координација, ефекат бича). Софтвер за управљање односима с клијентима. Софтвер за подршку производњи. Софтвер за управљање људским ресурсима. Пословна аналитика (основи квантитативних метода у менаџменту, технологије пословне интелигенције).