Мултимедијални информациони системи

На предавањима се студенти упознају са основама мултимедијалних формата, а затим и мултимедијалних информационих система, учећи на теме: Модели боја, перцепција боја, Слике (JPEG стандард, дискретна косинусна трансформација, технике компресије и формати складиштења слике, улазни и излазни уређаји, основи обраде слике, машинска анализа слике, естетска анализа слике), Видео (компресија филма, MPEG стандард), Звук (улазни и излазни уређаји, дискретизација и компримовање звука), Велики текст (фонтови, прелом), Конвергенција у мултимедијима (прозјумеризам и други трендови) , Мултимедијални сервер, сториџ и дејтацентар, Моделовање мултимедијалних сервиса и ресурса, Мултимедијалне апликације средње величине (документациони и документцентрични системи), Велике мултимедијалне апликације (садржај-дистрибутивна мрежа, Google, YouTube, велики мултимедијални подаци), Алгоритми мултимедијалне колективне интелигенције (колаборативно филтрирање, кластеровање, проналажење независних карактеристика, примери у Python-u. Студенти се упознају са водећом стручном и научном литературом из домена мултимедија и упућују се како да је користе.

На вежбама, које се организују у учионици са рачунарима, у фото студију и у музичком студију Рачунарског факултета, студенти уче о дигиталним медијима као значајном сегменту многих IT пројеката у савременим условима. Стичу основна знања из релевантних програма из пакета Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Lightroom, XD, InDesign, Premiere Pro, After Effects, и други) кроз које вежбају основне принципе графичког обликовања као што су композиција, динамика, контраст, боја, апстракција и равнотежа. Упознају се са историјатом и савременом праксом обликовања мултимедија. Уче основе снимања и обраде звука и слике. Упознају се са генеративним дизајном кроз радна окружења Processing и p5.js. Кроз семестрални пројекат, студенти обједињују стечена знања.