Мултимедијални информациони системи

Мултимедијални сервер, сториџ и дејтацентар. Моделовање мултимедијалних сервиса и ресурса. Мање мултимедијалне апликације (презентационе и образовне апликације). Мултимедијалне апликације средње величине (документациони и документцентрични системи). Велике мултимедијалне апликације (садржај-дистрибутивна мрежа, Google, YouTube,  парадигма мапридјус, Hadoop, велики подаци). Алгоритми мултимедијалне колективне интелигенције (колаборативно филтрирање, кластеровање, проналажење независних карактеристика, примери у Phyton-у). Интеракција са мултимедијима. Модели боја, перцепција боја. Слике (JPEG стандард, дискретна косинусна трансформација, улазни и излазни уређаји, обрада слике у GIMP-у, векторски и растерски приступ, обрада слике у OpenOffice Draw-у, машинска анализа слике, естетска анализа слике). Видео (MPEG стандард, анимација). Звук (улазни и излазни уређаји, дискретизација и компримовање звука, стандарди MP3 и MIDI). Текст (фонтови, прелом). Конвергенција у мултимедијима (3D штампа, прозјумеризам).

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079