Тестирање софтвера

Терминологија тестирања, тестирање ефективности, тестирање погрешних идентификација, оракл-проблем, теоријска и практична ограничења тестирања, проблем неизводљивости пута, тестабилност. Нивои тестирања. Циљ теста (тестирање јединица, интегрално тестирање, тестирање система). Објекти тестирања (прихватљивост, квалификационо тестирање, инсталационо тестирање, алфа и бета тестирање, тестирање сагласности са спецификацијама, функцонално тестирање, тестирање коректности, евалуација поузданости, регресионо тестирање, тестирање перформанси, стрес-тестирање, уназадно тестирање, конфигурационо тестирање, тестирање употребљивости, тест вођен развојем). Тест-технике засноване на софтверско инжењерској интуицији и искуству. Технике засноване на спецификацији (дељење на класе еквиваленције, анализа граничних услова, табеле одлучивања, коначни аутомати, тестирање на основу формалних спецификација, случајно тестирање). Технике засноване на коду (критеријум заснован на контроли тока, критеријум заснован на току података, референтни модели за тестирање заснован на коду (граф тока, граф позива)). Технике засноване на грешкама (погађање грешке, тестирање мутације). Технике засноване на употреби (операциони профил, тестирање софтверске поузданости). Технике засноване на природи апликације (објектно-оријентисано тестирање, тестирање засновано на компонентама, тестирање засновано на Weб-у, GUI-тестирање, тестирање конкурентних програма, тестирање сагласности протокола, тестирање система у реалном времену, тестирање безбедно-критичних система (IEEE 1228-94)). Избор и комбиновање техника (функционалне и структурне, детерминистичке, односно случајне). Тест процеси.