Теорија алгоритама, аутомата и језика

Прави се преглед формалних језика у погледу сложености граматике. Детаљно се проучавају карактеристике неких класа језика, пре свега регуларних и контекстно-слободних језика. Проучавају се коначни и потисни аутомати и основне особине те две класе аутомата. Уводи се појам Турингове машине.