Цртање и сликање

Цртачки и сликарски медији; Појам обликовања; Појам композиције; Феномен „златног пресека“; Појам поетике. Појам апстраховања; Линија као представа правца силе; Тачност представљања просторних односа композиционих елемената; Боја као елемент композиције; Светлосни интензитет боје; Валерске скале и кључеви; Основне и изведене боје; Појам комплементарности; Извођење и градација бојених квалитета; Поступност и целисходност тонске интерпретације; Представљање текстура и материјала. Студије портрета; Студије пејзажа; Студије мртве природе; Студије акта; Анализа одабраних поетских парадигми: ренесанса, барок, реализам, импресионизам, експресионизам.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079