Основи обликовања

Теме које се обрађују на предавањима и вежбама:
1. Нека основна начела обликовања и грађења,
2. Светлост и опажање облика,
3. Простор и компоновање,
4. Линија као чинилац форме,
5. Облик,
6. Боја,
7. Ритам,
8. Форма и садржај,
9. Човек и простор.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079