Основи пројектовања

Теоријска настава:
Основни појмови и процес пројектовања у свим фазама. Пројектна документација. Основи перспективе и нацртне геометрије. Технички цртеж. Геометријске и аморфне форме. Основни појмови и елементи конструкције. Анализа облика. Генерисање идеје, одабир материјала и прикупљање информација. Разрада кроз ликовно графичко решење (презентација).

Практична настава:
Вежбе обухватају практичне примене тема представљених предавањем. Развијање облика, пројекција и технички цртеж. Врсте и илузија перспективе. Одабир пројекта и прикупљање информација. Анализа пројектног задатка, након чега се приступа разради идејног решења и кроз консултације се долази до финалног уобличеног пројекта, са свим потребним графичким прилозима и текстуалним описима.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079