Илустрација

Појам и историјски развој илустрације; Категорије медија илустровања; Цртачке и сликарске технике као медији илустровања; Формалне одреднице илустрације; Цртеж као средство компоновања илустрације; Линија као представа правца силе; Боја као средство компоновања илустрације; Илустрација као аспект графичког дизајна; Специфичности рада са софтверским алатима; Илустрација у контексту нових медија; Алгоритми и ефекти извођења квалитета на основу стања базе података. Основни алгоритми и функције програма Adobe Illustrator; Однос фотографије и илустрације; Однос типографије и илустрације; Илустрација и књига; Илустрација и оглашавање.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079