Музичка продукција 1

Теоријска настава:

Концепт студија различитих формата и намена, акустика студија, упознавање са главним елементима и уређајима у студију, генератори звука (природни и синтетички), теоријска и практична обука у свим фазама снимања звука (уснимавање у моно, стерео и surround техници), наснимавање (overdubbing), директно уснимавање, синтеза звука, карактеристике звука (фреквенција, спектрум звука, резонанца итд.).

Практична настава:

На вежбама се студентима презентују микрофони (дизајн,  карактеристике, микрофонска претпојачала), стерео и surround техника снимања, постављање микрофона као и њихова селекција, презентација аналогних као и дигиталних система, њихова поређења у различитим квалитетима насниманог материјала. Специјална пажња се посвећује нивелацији звука, читањима снаге и јачине аудио материјала неопходних за добар снимак, аналогним и дигиталним уклањањима шума.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079