Писмо и типографија

 • Појам, историјски развој и категорије писма;
 • Типографско обликовање као аспект графичког дизајна;
 • Појмовник типографије;
 • Формати папира и слога;
 • Grid system;
 • Основни алгоритми и функције програма Adobe InDesign;
 • Типографско обликовање код дизајна једнострано одштампаних листова;
 • Типографско обликовање код дизајна двострано одштампаних листова са једном или више оса биговања;
 • Књига (омот, корице, нулти табак, књижни блок);
 • Специфичности књижног и новинског слога;
 • Прелом текста са илустрацијама и фотографијама код вишестраних графичких публикација.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079