Фотографија

Теоријска настава: Настанак и развој фотографије. Фотографија као уметничка дисциплина и њена хронологија. Фотографски апарат. Фотографски објектив. Светлост. Сочиво. Дијафрагма. Филери. Фотографска емулзија и експозиција. Формати негативског материјала. Фотографија у боји. Дигитална фотографија. Резолуције и формати дигиталне фотографије. Дигитални филтери. Презентација дигиталне фотографије путем рачунара и путем штампе и њена припрема.

Практична настава: На вежбама се студент практично упознаје са фотографијом. Прво упознаје апарате, приборе и материјале као и процес израде фотографије. Упознавање са апаратима дигиталне фотографије, њиховим бележењем, форматирањем, складиштењем и презентацијама путем рачунара. Упознавање са програмом Adobe Photoshop за обраду фотографије. Акценат је на усмеравању мотива, садржаја и квалитета фотографије, њеном употребљивошћу, као и на даљој рачунарској примени.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079