Музичка продукција 2

Теоријска настава: Концепт мониторовања, нивоа звука, средње вредности peak-а, миксета, флуктуација сигнала, канали моно и стерео, еквилајзери, нивелисање различитих наснимљених материјала, gates, компресори, лимитери, модулационе технике, reverb, дисторзија.

Практична настава: На вежбама се студентима презентује целокупан рад и процес миксовања који се обавља искључиво на Pro Tools апликацији којој се посвећује највећа пажња.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079