Web дизајн

Примена инжењерских методологија у web дизајнирању. Употреба мастер страна и CSS за креирање конзистентног корисничког интерфејса. Улазне контроле, навигационе  компоненте, информационе компоненте и контејнери. Креирање корисничких контрола. Приступ и манипулација подацима. Валидација података. Имплементација MVC шаблона. Читање и писање XML докумената. Тестирање и испоручивање web апликација. Креирање сервиса и сервисних компоненти и њихова употреба у web апликацијама. Дизајнирање мобилних web апликација. Интерактивна визуелизација података и презентација знања на webu.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079