Бежичне сензорске мреже

Принципи пројектовања бежичних сензорских мрежа. Стандарди и спецификације. Физички слој. Додељивање бежичног канала. Пројектовање трансивера. MAC протоколи. Успављивање и буђење сензорског чвора. Колизиони протоколи. Протоколи на бази распоређивања (LEECH, SMACS). IEEE 802.15.4 MAC протокол. Именовање и адресирање. Синхронизација времена. Контрола топологије. Равне мреже, хијерархијске мреже и кластери. Протоколи рутирања. Енергетска ефикасност рутирања. Географско рутирање. Интернет интероперабилност и 6LoWPAN. Data-центрично умрежавање. Рутирање, агрегација и чување података. Проблеми безбедности.