Развој и квалитет системског софтвера

Карактеристике системског софтвера. Софтвер заснован на хардверу. Заједнички развој хардвер-софтвер. Модели развоја системског софтвера; модели базирани на водопаду; итеративни и инкрементални модели; Бемов спирални модел; модели базирани на прототиповима; агилне методологије (SCRUM, екстремно програмирање, Feature Driven Development - FDD, Dynamic Systems Development Method – DSDM, Адаптивни развој софтвера - ASD). Поузданост и квалитет системског софтвера.