Развој мобилних апликација

Карактеристике мобилних уређаја . Android OS. Android SDK. Android Studio. Основне компоненте (Activity, Service, Content Provider, Broadcast Receiver). Рад са ресурсима. Android Intent. XML и JSON. Развој графичког корисничког интерфејса. Рад са сензорима. Рад са фајловима. Рад са базама података. Повезивање на Internet. Позадинске нити и UI синхронизација. Оптимизација ресурса. Развој iOS апликација.