Машинско учење

Кратак преглед теорије вероварноће за потребе машинског учења. Евалуација система машинског учења. Линеарна регресија. Технике естимације. Технике оптимиyације. Логистичка регресија. Бајесовско одлучивање. Дискриминационе функције. СВМ алгоритам support vector machines. кНН алгоритам (k-nearest neighbors). Стабла одлучивања, random decision forests. Кластеризација. Увод у дубоко учење.