Рачунарско инжењерство - Основне студије

Образовање за професију инжењера који ће бити способан да применом стеченог знања и најмодернијих информационо-комуникационих технологија пројектује, имплементира и одржава рачунарске системе и системе високог нивоа сложености, укључујући дистрибуиране системе, системе у облаку и интернет ствари (IoT). Руководи или учествује у развоју, имплементацији и интеграцији наменског софтвера за интелигентне системе, као што су роботи, дронови или аутономна друмска возила.

Студенти се на овом студијском програму кроз пројекте и практичне задатке припремају за реално радно окружење које подразумева аналитичко сагледавање проблема, креативан начин размишљања, рад у тиму, коришћење доступне документације, примену адекватног матем атичког апарата и алгоритама, као и употребу одговарајућих технологија и парадигми програмирања.

Студијски програм је конципиран у складу са исказаним потребама већег броја компанија које послују у Србији, међу којима су и фирме са којима Рачунарски факултет има уговоре о пословној сарадњи.