Рачунарске науке - Докторске студије

Рачунарске науке постале су фундамент развоја данашњице, како друштва тако и науке уопште. Google, Facebook, Twitter, па и сам интернет, резултати су истраживања рачунарских наука у областима теорије графова, дистрибуираних алгоритама, оптимизације, итд. Готово да и не постоји грана науке која не захтева рачунарску подршку, било да је то физика, хемија, биологија, медицина, економија, али и нове гране као што је вештачка интелигенција.

Сврха докторског студијског програма Рачунарске науке је да омогући напредним студентима да, након мастер академских студија, усаврше знање стечено раније и да овладају методама и поступцима научно-истраживачког рада из области за коју се определе кроз изборне предмете и тему докторске дисертације.